Türk Destanlarında genellikle kullanılan motifler ve Türk Destanlarında kullanınan objeler şunlardır. Türk Destanlarında kullanılan objelerin başında ışık, rüya, ağaç, ak sakallı dede gibi birçok figür bulunur. Türk Destanlarında kullanılan diğer motifler ise ok, yay, mağara ve kırattır.

Türk Destanlarında kullanılan objeler ve anlamları ise şu şekildedir;

1-KÖK-BÖRİ: Bozkurt destanlarında hayat ve savaş gücünü temsil eder.
2-IŞIK:Bu motif destanların kuruluşunda kutsiyetten kaynaklanan hayat verici bir özelliğe sahiptir
3-RÜYA: Destanın bütününü etkileyen ve destan kahramanlarının hareket alanını belirleyen bir motiftir
4-AĞAÇ: Destanlarda ağaç motifi üç yönüyle yer alır: Sığınak (Oba) Ana ya da Ata varlığı devleti temsil eden sembolİnsanlığın yaratılışı hakkındaki Türk düşüncesine göre Tanrı yeryüzündeki dokuz insan cinsini bu insanlardan önce yarattığı dokuz dallı ağacın gölgesinde barındırmıştır
5-KIRKLAR:Bu motif kahramanlar etrafındaki gücü temsil eder
6-AT:At kahramanın başarıya ulaşmasında en etkin güçtürSahibini korur ona yol gösterir tehlikelere karşı uyarır
7-OK-YAY: Destanlarda maden isimlerinin sıkça geçmesi Türklerin savaşçı bir ulus oldukları kadar savaş aracı üretmede de usta olduklarını gösterir
8-MAĞARA: Bu motif destanlarda sığınak ve ana karnını temsil eder
9-AK SAKALI İHTİYAR: Destanlarda hakanların akıl danışıp öğüt diledikleri gün görmüş yaşlılar vardır
10-YADA TAŞI: Bu taş destanlarda millî birlik ve bütünlüğü halkın mutluluğunu ve devletin idealini temsil eder

Etiketler: